Typo fix
[ais.git] / www_templates / user_delete.html
2011-05-13 Jean-Michel Nirgal... Typo fix
2011-04-13 Jean-Michel Nirgal... Renamed html_templates into www_templates